Indukcyjne Czujniki Ruchu

Indukcyjne czujniki ruchu są elementami automatyki, kontrolującymi ruch i sygnalizującymi przekroczenie prędkości progowej ruchu obrotowego i liniowego, jej obniżenie lub całkowite ustanie ruchu. Czujniki ruchu nie wymagając skomplikowanych układów sprzęgających je z kontrolowanym urządzeniem, w sposób bezdotykowy - indukcyjny kontrolują pracę przenośników taśmowych, śrubowych, młynów, pomp, wirówek, mieszalników i innych urządzeń znajdujących się w ruchu.

CZUJNIKI RUCHU W WYKONANIU STANDARDOWYM

TCR1 - kontrolujące prędkości w zakresie częstotliwości progowych 6-150 imp/min,
TCR2 - kontrolujące prędkości w zakresie częstotliwości progowych 120-3000 imp/min.

CZUJNIKI RUCHU W WYKONANIU SPECJALNYM

TCR - parametry określone przez zamawiającego:

  • ustalona częstotliwością progową wybrana z przedziału 6 - 6000 imp/min, z możliwością jej regulacji w zakresie <= 20%,
  • ustalona histereza częstotliwości progowej, wybrana z zakresu 5 - 80%,
  • stałe opóźnienie wyłączania wyjścia wybrane z zakresu 1 - 30 sek, następujące po obniżeniu prędkości poniżej wielkości określonej histerezą częstotliwości.

Indukcyjne czujniki ruchu TCR reagują na cykliczne przemieszczanie się przed czołem czujnika metalowych zębów lub występów związanych z kontrolowanym układem napędowym.W jednej wspólnej obudowie umieszczono indukcyjny czujnik zbliżeniowy i układ kontroli prędkości, którego rolę pełni komparator impulsów wytwarzanych w czujniku ruchu w wyniku zbliżenia metalu do czoła czujnika. Impulsy te są proporcjonalne o kontrolowanej prędkości. Czujniki ruchu TCR mierzą okres częstotliwości impulsów wejściowych tzn. czas między kolejnymi impulsami wejściowymi (dwa kolejne przejścia przesłony metalowej przed czołem czujnika) i charakteryzują się krótkim czasem reakcji na zmianę prędkości.Działanie czujnika ruchu charakteryzuje występowanie histerezy częstotliwości. z Włączenie czujnika następuje po przekroczeniu częstotliwości progowej wyrażonej w imp/min, a wyłączenie po obniżeniu częstotliwości o wartość określoną histerezą częstotliwości.Sygnał wyjściowy umożliwia współpracę z przekaźnikami i programowalnymi sterownikami logicznymi PLC.

Indukcyjne czujniki ruchu

Przekroczenie prędkości progowej sygnalizowane jest żółtą diodą LED. Zielona dioda LED sygnalizuje zasilanie czujnika i gaśnie po zbliżeniu metalowej przesłony do czoła czujnika. Ułatwia to właściwe ustawienie czujnika w kontrolowanym układzie. Impulsowe świecenie tej diody informuje o pracy czujnika w trakcie kontroli ruchu. Potencjometrem umieszczonym w tylnej części obudowy można precyzyjne ustawić częstotliwość progową (imp/min).
Szeroki zakres regulacji pozwala dostosować parametry czujnika o charakterystyki kontrolowanego układu napędowego.
Czujniki ruchu TCR są zabezpieczone przed zwarciem wyjścia, przed zmianą polaryzacji napięcia zasilającego i przed przepięciami występującymi w czasie przełączania obwodów indukcyjnych.Obudowy czujników są metalowe gwintowane M30x1,5, przystosowane do łatwego montażu przy użyciu nakrętek. Uzyskany dzięki procesowi hermetyzacji stopień ochrony IP 67 umożliwia pracę czujnika ruchu w trudnych warunkach środowiskowych, przy dużym zapyleniu i wilgotności.

STREFA DZIAŁANIA
Indukcyjne czujniki ruchu są czujnikami zbliżeniowymi, reagującymi na cykliczne zbliżanie metalu do czoła czujnika i do nich odnoszą się niektóre parametry czujników zbliżeniowych.
Podstawowym parametrem jest zakres czułości tzn. strefa działania czujnika.
Nominalną strefą działania sn jest odległość od czoła czujnika zbliżanej płytki stalowej, (kwadrat o boku równym średnicy obudowy czujnika i grubości 1mm), przy której następuje przełączenie obwodu wejściowego.

indukcyjny czujnik ruchu

Rzeczywista strefa działania poszczególnych czujników jest dobrana w procesie produkcji i dla nominalnego napięcia zasilania i temperatury otoczenia wynosi 0,9sn <= sr <= 1,1sn.
Robocza strefa działania 0 <= sa <= 0.8sn określa bezpieczny przedział odległości metalu od pola czułości czujnika, zapewniający prawidłową pracę czujników w pełnym zakresie zmian temperatury otoczenia i napięcia zasilania, niezależnie od ustawionej przez producenta rzeczywistej strefy działania poszczególnych czujników.

WSPÓŁCZYNNIKI KOREKCYJNE

Oddziaływanie metalu na czujnik zależy od rodzaju zbliżanego metalu. W danych katalogowych podane są nominalne strefy działania sn dla stali.
Dla innych metali strefa działania ulega skróceniu i można ją określić wg współczynników korekcyjnych:

  • hrom-nikiel x 0,95,
  • mosiądz x 0,55,
  • aluminium x 0,5,
  • miedź x 0,4

CZĘSTOTLIWOŚCI PROGOWE

Włączenie czujnika następuje po przekroczeniu częstotliwości progowej włączania fp, wyłączenie po obniżeniu częstotliwość poniżej progu wyłączania a fw .
Indukcyjne czujniki ruchu TCR1 kontrolują prędkości w dolnym przedziale częstotliwości progowych 6-150imp/min, a czujniki TCR2 w górnym przedziale 120-3000imp/min.
Wewnętrzny potencjometr umożliwia ustawienie dowolnego rogu prędkości w podanych wyżej zakresach. W wykonaniach specjalnych czujniki ruchu TCR mają ustaloną częstotliwość progową określoną przez zamawiającego, wybraą z zakresu 6 - 6000imp/min.
Wewnętrznym potencjometrem można precyzyjnie ustawiać częstotliwość progu prędkości w granicach <= 20%. c Powtarzalność częstotliwości progowej w czasie pracy TCR mieści się w granicach <= 2%.
Stosując różne ilości przesłon lub zębów przypadających na jeden obrót, można używać TCR do kontrolowania różnych zakresów prędkości

fp[imp/min]= n[obr/min] x N[zęb/obr]

Wykorzystując np. kilkanaście impulsów przypadających na obrót można kontrolować zmiany ruchu w zakresie niewielkich kąt owych przesunięć wirujących części maszyn

HISTEREZA CZĘSTOTLIWOŚCI

Histerezą częstotliwości jest różnica częstotliwości progowej łączania fp i częstotliwości wyłączania fw. Histereza częstotliwości wyrażona w procentach:

czujnik przemysłowy

Dla czujników ruchu TCR1 i TCR2 wielkość histerezy częstotli wości zawiera się w granicach 5 - 10%. Dla czujników ruchu TCR w wykonaniach specjalnych wielkość histerezy częstotliwości określa zamawiający wybierając jej wartość z zakresu 5 - 80%.

MAKSYMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEŁĄCZANIA

Maksymalną częstotliwością przełączania jest graniczna wartość częstotliwości pracy czujnika ruchu, dla której czujnik po przekroczeniu częstotliwości progowej zapewnia niezmieniony stan wyjścia czujnika.

CZAS OPÓŹNIENIA

Czas opóźnienia, który mija od przekroczenia częstotliwości progowej do przełączenia wyjścia, zależy od częstotliwości progowej i wynosi:

Im mniejsza częstotliwość progowa tym czas opóźnienia jest dłuższy. Przykładowo: dla częstotliwości progowej fp=6imp/min czas opóźnienia top=10sek, a dla częstotliwości progowej fop=3000imp/min odpowiednio top=20msek.

WYJŚCIE

TCR posiada dwustanowe wyjście tranzystorowe typu PNP, które po przekroczeniu prędkości progowej dołącza potencjał dodatni do wyjścia lub typu NPN dołączającym potencjał ujemy do wyjścia z funkcją NO lub NC.
Wyjście jest zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem, przed zmianą polaryzacji napięcia zasilającego i przed przepięciami występującymi w czasie przełączania obwodów indukcyjnych.

ZASILANIE

Indukcyjne czujniki ruchu stosuje się w układach zasilanych prądem stałym 10 - 48V DC. Można stosować napięcie stałe niestabilizowane z tętnieniami do 10%.

WYMIARY ELEMENTÓW INICJUJĄCYCH

W praktycznych zastosowaniach niezbędne jest określenie minimalnych wymiarów elementów inicjujących, tzn. przesłon metalowych, zębów lub występów, które zależą od odległości tych elementów od czoła czujnika ruchu i od czasu przelotu przesłony przez strefę czułości czujnika.
Przyjmuje się, że dla zapewnienia kontroli ruchu w pełnym zakresie prędkości (częstotliwość graniczna wynosi 30000imp/min) wymiary zębów powinny wynosić 30x30mm.
Na rysunku podane są podstawowe wymiary np. wieńca koła zębatego i odległość czujnika ruchu od metalowych przesłon.

czujnik ruchu

SPOSÓB MONTAŻU

Montując indukcyjne czujniki ruchu należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie właściwych odległości między sąsiednimi czujnikami indukcyjnymi oraz metalowymi częściami konstrukcji mechanicznych.
Czujniki ruchu TCR3010 można wbudować w metal na równo z czołem. Czujniki TCR3015 z wysuniętym czołem można wbudować w metal pozostawiając wolną przestrzeń wokół czoła czujnika.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl